Bland rönnar och lövgrenar i Dannemora


Under mitten av 1800-talet uppstod nya grenar på min morfars stamträd. Lövgrenarna fick sällskap av ett antal rönn-grenar i lövverket. Centralgestalten var min morfars farmor Maja-Stina Oldberg. Hon födde sju barn. I sitt första äktenskap med gruvarbetaren Erik Löfgren (1802-1843) föddes Per Erik (1834-1895), Anna-Stina (1837-1837), Johan (1839-1925) och Carl (1842-1914). Maken Erik Löfgren avled 1843 i vattusot. Maja-Stina gifte om sig den 1 januari 1847 med den tolv år yngre gruvarbetaren Abraham Rönn (1824-1892). Med honom fick hon barnen Anna-Stina (1848-1916), Abraham (1851-1940) och Adolf (1856-1892). Rönn var ett gammalt soldatnamn. Abrahams (d.ä.) far var soldaten Johannes (Jan) Benbom Rönn född 1794 på Karkebo ägor i Film. Som soldat benämndes han Jan Rönn. Anna-Stina, Abraham och Adolf Rönn var alltså halvsyskon till min morfars far.

Jag fick höra talas om släktskapet med ”rönnarna” i Sandviken mycket tidigt under min uppväxttid. Då jag var på besök i Dannemora påmindes jag alltid om detta via min morfars bror Sven. Han frågade ofta hur det stod till med rönnarna i Sandviken. Eftersom jag tidigare har låtit trycka upp ett antal släktböcker var jag länge inne på tanken att producera ytterligare en, som bland annat skulle beröra släktskapet mellan rönnarna och löfgrenarna. Nu har jag dock lagt detta projekt på hyllan och i stället fyllt på mina anor med rönnförgreningen, vilken inkluderats under morfars anor. Av en outgrundlig anledning har jag länge känt det som en plikt att nedteckna och delge detta till de ättlingar, som jag lyckats spåra upp. Jag har väl inte lyckats fånga in alla rönnförgreningar, men tror att jag hittat de flesta. Under rubriken ”Morfars anor” till vänster på hemsidan finns en hänvisning till mina anor efter min morfar Karl Löfgren. Där kan man även göra sökningar efter anor och ättlingar till bl. a. Maja-Stina Oldberg och Abraham Rönn d.ä. Observera att det vimlar av valloner i antavlan långt ned till 1500-talet.

Den 27 juni 1892 upprättades bouppteckningen efter Maja-Stina Oldberg, som hade avlidit den 11 juli 1891. Jag har min ägo en kopia av detta dokument.

Följande personer var närvarande vid bouppteckningsförrättningen: Per Löfgren, Karl Löfgren, Johan Wester (f d Löfgren), Abraham Rönn, Anders Henriksson (Anna-Stina Rönns make) och Adolf Malm (f d Rönn). Förrättningsmän var Carl Ljungberg och Anders Dubois. De sex arvingarna erhöll 84 kronor och 98 öre vardera efter arvskiftet.

Bouppteckningens avslutning: ”Utrednings -och skiftesmän. Med förestående arfskifte förklara vi oss till alla delar nöjda som ofvan.” Se de sex namnteckningarna nedan.