forts... Bilder från Sandviken och Gävle samt vissa minnesanteckningar

(klicka för att få större bild)

Nykterhetsrörelsen var stark under 1900-talets första hälft - ävenså i Sandviken. Bilden ovan visar medlemmar ur Sandvikens Godtemplarloge samlade 1931-02-15. Min farfar Carl Mellgren sitter i mitten längst fram. Längst till höger därframme sitter folkskollärare Yngve Rydén som emellanåt vikarierade för min folkskollärare då denne emellanåt hade förhinder att undervisa. De onämnbara skälen för min skollärares frånvaro var i alla fall helt emot godtemplarlogens ideologi. Min farfar engagerades i IOGT omkring år 1895 och förblev nykterhetsrörelsen trogen fram till sin bortgång 1952.  Även min faster Helga var IOGTare. Jag växte alltså upp i ett godtemplarhem. Inte en droppe sprit förekom innanför mitt hems väggar. Svagdricka var den starkaste dryck som min farfar accepterade. Som barn tillbringade jag åtskilliga helger som t ex nyårsaftnar tillsammans med farfar Carl och faster Helga i IOGTs lokal invid Sandvikens Kyrka.

Skollärarinnan Ellen Karlssons skolklass fotograferad omkring 1912. Faster Helga sitter i främre raden nr tre från vänster. Helgas fina avgångsbetyg (som finns kvar i min ägo) från "fortsättningsskolan" vidimerades av hennes skolfröken samt Yngve Rydén som omnämnts ovan. På den tiden var det knappast tänkbart att en flicka som Helga kunde studera vidare trots utmärkta betyg. Hon och många andra var på grund av knappa ekonomiska resurser därhemma tvingade till att börja göra rätt för sig i ett begynnande vuxenliv.

Familjekort taget vid Seegatan 17 ca 1930. Från vänster: Farfar Carl Mellgren, faster Helga, faster Sigrid, mamma Hildur, framför henne står Margit, pappa John, moster Gertrud och faster Inga