Arnold Mellgrens släkthistoria

 

Mina anor är koncentrerade till Mellansverige. Farfar föddes i Hedemora stad, farmor i Kallmora i Norberg, morfar i Dannemora och mormor i Film.

Forskningen på farfars sida har försvårats väsentligt på grund av flera "oäktingar". Både min farfar och hans mor var födda utom äktenskapet. Familjenamnet Mellgren skapades av Erik Ersson Mellgren (1783-1839) som tillsammans med sin hustru Cajsa flyttade in till Hedemora stad från Melby tillhörande Hedemora landsförsamling. Namnet Mellgren togs med största sannolikhet i samband med giftermål och inflyttning till Hedemora Stad.

Han kom från en gammal soldatsläkt, Löpare, vars ursprung var soldaten i Dalregementet Eric Persson Löpare född 1695. Han var soldat åren 1713-1728. 1718 stred han i Karl XII:s armé i Norge. Han tjänstgjorde även vid kustförsvaret i Gävle. Hans son och sonson förde namnet "Löpare" vidare i Melby i Wigges fjärding..  

Erik Ersson Mellgrens flytt skedde i samband med giftermålet 1808. Han benämns "Borgaren och smeden" i kyrkböckerna. Han lät uppföra en fastighet på Åsgatan i staden. Denna fastighet inhyste sedan flera generationer mellgrenar ända in på 1900-talet. Huset som hade adressen Åsgatan 32 

revs i början av 1950-talet. Foto taget omkring 1900. Brevbäraren hette Karl Eriksson. Mellgrens fastighet är huset närmast till vänster.

Dessa kort togs 1951 strax innan den gamla bebyggelsen revs på Åsgatan i Hedemora.

Släktnamnet fördes vidare via två döttrar till Mellgren d ä. Dessa födde två oäkta barn, av vilka ett var min farfars mor. Den sistnämnda födde sedan tre oäkta barn - med olika fäder! Min farfars mor, Johanna Christina Mellgren född 1833, var i sex år bosatt på Söder i Stockholm. Hon flyttade dit 1853 och anställdes som piga i  Gäldestugan eller Bysättningshäktet senare populärt benämnt "Bysis". Där jobbade hon till 1859 då hon flyttade tillbaka till sitt gamla hem i Hedemora.  Hon födde ett oäkta barn år 1857 i Stockholm nämligen Carl Axel Mellgren (farfars bror). Detta barn hamnade i början av 1858 på Allmänna Barnhuset och lämnades därifrån ut till ett gift par som bodde i närheten av "Bysis". I handlingarna står det:"Den 10 April 1858 utlemnad till skräddargesällen Carl Johan Glanzelius och hans hustru Christina Drougge, Gamla Prestgårdsgatan No 4 och senare Befvärsgatan No 62, Maria Församling.  Den 16 Oktober återlämnad. Årligt underhåll 78 Rmt(=Riksdaler Riksmynt, =100 öre). Den 20 Oktober utlemnad till statdrängen Carl Carlsson i Lunda Församling i Uppsala Län och Stift. Återlemnad 31 Oktober 1859 och utlemnad till Husegaren Johan Mellgren och hans hustru Christina Catharina i Hedemora Stad."

21/1 1863: beviljad belöning af 3 Riksdaler specie (1 specie = 1/4 Riksdaler Riksmynt).

22/12 1865: 4 Riksdaler specie och 1/2 1872 5 Riksdaler specie.

Johanna Christina flyttade hem igen i samband med detta. Hon födde sedermera ytterligare två oäktingar, Johanna Wilhelmina 1861 och Carl Johan 1870 (min farfar). 1872 dog Johanna Christina i lunginflammation. De tre barnen uppfostrades sedan av mormodern, mostern och morbrodern tills de blev redo för vuxenlivet. Mormodern, Stina Cajsa, levde ända fram till sekelskiftet 1900 och dog knappt 89 år gammal. Då min farfar Carl var 14 år tog han ränseln på ryggen och fotvandrade till Gävle där hans äldre syster var bosatt. Han fick anställning i Strömsbro Väveri. Sedermera flyttade han till Högbo norr om Sandviken och jobbade där som dräng  eller dagkarl (Huldas fäbodar) som det ofta benämndes på den tiden. 1894 började han sin anställning i Sandvikens Jernverk.


Bysättningshäktet på Hornsgatan på Söder eller "Bysis" som det idag kallas. Där inryms nu bl a en restaurang och en del kontorslokaler. Där arbetade min farfars mor som piga åren 1853-1859. Här fick Carl Michael Bellman sitta av sina skulder i slutet av 1700-talet.

Min morfar Karl Löfgren föddes i Dannemora 1872. Han var pumpvakt och hans bror Sven var byggmästare i Dannemora Gruvor. Karl gifte sig med min mormor Augusta Wahlgren från Film 1897. De fick tre döttrar, vilka så småningom födde var sin son. Morfar Karl bar på två förgreningar till vallonsläkter, som framgår av antavlan. Mina morföräldrar bodde i en av Dannemoras många hyreskaserner nära gruvan.    

   

 

Fortsättning följer...