TECKNING - ett av mina största intressen i min barndom och ungdom

Från det jag var liten grabb har jag varit intresserad av teckning. Jag började rita och teckna redan innan jag började skolan. Sedan fyllde jag massor av block och häften med alla möjliga figurer. Det gick även bra i skolan och jag hade ett mycket bra teckningsbetyg. Ekorre som jag alltid varit så har jag ALLA TECKNINGAR kvar sedan den tiden. Mitt intresse kulminerade då jag gjorde lumpen i Boden och i Stockholm åren 1954-55. En av mina lumparkompisar var fotofantast och han hjälpte mig med att knäppa alla mina karikatyrteckningar av befälen i lumpen. Vi sålde kopior av dem sedan och gjorde oss en skaplig hacka. Efter lumpen försökte en kompis till mig från realskolan locka mig till att söka till Konstfack. Han hade gjort det och blev antagen. Han blev sedermera en skicklig yrkesman inom reklambranschen. Man har ju haft många ungdomsdrömmar och jag brukar ibland tänka tillbaka till den tiden och fundera om jag inte valde fel bana i livet. Just den drömmen var en bland många och jag var väl inte ensam om att fantisera om diverse karriärer. Man kan fråga sig varför jag överhuvudtaget slutade praktiskt taget helt med detta intresse efter fyllda 30 år. Många tycker fortfarande att det var rent ut sagt idiotiskt att inte fortsätta med detta skapande. Då jag var som mest uppe i tecknandet vimlade det av diverse uppslag i hjärnkontoret. Jag har nu plockat fram ett axplock av mina alster. Det är några karikatyrer av befäl och en del skämtteckningar, som jag då gjorde i all hast. Befälen gick jag och betraktade ett par dar och gick sedan in på luckan och plockade fram bilden ur mitt optiska minne. Den förmågan är mer eller mindre borta idag, eftersom denna kreativa sysselsättning måste underhållas hela tiden. Jag börjar med att visa några av mina karikatyrer av befälen vid S1B i Boden. 

Peka på objektet för att få större bild. Avvakta och du får fram en ännu större bild med hjälp av  i nedre högra hörnet.

                             

           Fänrik Gustavsson                                 Fänrik Martinsson                                          Överstelöjtnant Friberg

 

                            

                 Överfurir Ödling                                   Fanjunkare Sellberg (flitig pistolskytt)           Vår plutonchef löjtnant Lind  

 

                                                                        Fortsättning på nästa sida