PersonerPlatser
(Personne), Barbro (- 1720)
, Brita
, Kristina
, Margta (1700 - )
, Maria (~1687 - )
, Okänd far till Maria Charlotta
, Okänd hustru till Colas Gille
, Okänd hustru till Frans Martinell (~1600 - 1646)
, Okänd hustru till Frans Pousette (~1622 - 1681)
, Okänd hustru till Henrik Tillman
, Okänd hustru till Martin Gauffin
, Okänd hustru till Nicolas Anjou (- 1686)
, Okänd hustru till Nicolas Tillman (~1605 - 1638)
, Okänd hustru till Philip Tillman
, Okänd hustru till Thomas Gauffin
, Okänd hustru till Tomas Gauffin
, Okänd hustru till Toussen Gilljam (<1590 - 1658)
Abrahamsdotter, Brita (1681 - 1754)
Abrahamsdotter, Margareta (1699 - 1773)
Abrahamsson, Anders
Abrahamsson, Per (~1687 - )
Abrahamsson, Simon (1683 - 1760)
Ahlberg, Andreas (1793 - )
Ahlberg, Clas Abram (1789 - )
Ahlberg, Jan Erik (1791 - 1792)
Ahlberg, Jana Lisa (1785 - )
Andersdotter Bonde, Kristina (~1746 - 1817)
Andersdotter Hummelstång, Karin (1700 - )
Andersdotter Hummelstång, Kristina (1698 - )
Andersdotter Lustig, Maja (1760 - 1820)
Andersdotter, Anna Stina (1795 - )
Andersdotter, Anna (~1684 - 1760)
Andersdotter, Anna (1788 - 1880)
Andersdotter, Anna (1826 - )
Andersdotter, Brita (~1680 - 1764)
Andersdotter, Brita (1745 - 1792)
Andersdotter, Brita (1764 - 1830)
Andersdotter, Carin (1818 - 1893)
Andersdotter, Catharina (1744 - )
Andersdotter, Catharina (1776 - )
Andersdotter, Catharina (1795 - )
Andersdotter, Christina (1741 - )
Andersdotter, Christina (1744 - )
Andersdotter, Christina (1792 - )
Andersdotter, Elisabet (1748 - )
Andersdotter, Greta Lena (1779 - 1847)
Andersdotter, Karin (1715 - )
Andersdotter, Katarina (>1610 - 1681)
Andersdotter, Katarina (1716 - 1791)
Andersdotter, Kristina
Andersdotter, Kristina (1717 - 1776)
Andersdotter, Kristina (1726 - )
Andersdotter, Margareta (~1707 - 1772)
Andersdotter, Margareta (1716 - 1804)
Andersdotter, Margta (1755 - )
Andersdotter, Maria (1751 - )
Andersdotter, Sara (1752 - 1811)
Andersdotter, Stina (1758 - 1795)
Andersson (f. Lundin), Eva Gunhild Maria (1945 - )
Andersson Dubois, Mats (1789 - )
Andersson Harpare, Johannes (Jan) (1769 - )
Andersson Harpare, Per (1785 - 1835)
Andersson Hummelstång, Johan (1699 - 1738)
Andersson Kjellström, Måns (- ~1745)
Andersson Myra, Per (1682 - 1757)
Andersson Sandman, Bengt (1675 - 1755)
Andersson, Anders
Andersson, Anders (1749 - )
Andersson, Anders (1762 - 1844)
Andersson, Carl Erik
Andersson, David Anton (1994 - )
Andersson, Emelie Linnéa (1986 - )
Andersson, Erik (1803 - )
Andersson, Johan (1682 - 1767)
Andersson, Johan (1728 - 1764)
Andersson, Johan (1746 - )
Andersson, Lars Ola (1957 - )
Andersson, Margreta Andrietta (1849 - )
Andersson, Pros Anders (1844 - )
Andersson, Simon Andreas (1989 - )
Anjou, Frans (>1640 - 1724)
Anjou, Jakob (>1650 - >1692)
Anjou, Katarina (~1638 - >1712)
Anjou, Maria (1653 - 1692)
Anjou, Nicolas (~1600 - >1673)
Anjou, Susanna (~1653 - 1748)
Barthilsdotter, Anna (1685 - 1754)
Baudou, Anna Maria (1771 - 1815)
Baudou, Greta Lena (1768 - )
Baudou, Johan (- 1660)
Baudou, Johan (1761 - 1761)
Baudou, Johanna Elisabeth (Jana Lisa) (1765 - 1826)
Baudou, Katarina (1715 - 1749)
Baudou, Katarina (1762 - 1810)
Baudou, Nicole (- 1695)
Baudou, Thomas (1733 - 1800)
Baudou, Thomas (1775 - 1778)
Bayard, Anna (~1629 - 1717)
Bayard, Henric (- 1687)
Bayard, Jacob
Benbom Rönn, Johannes (Jan) (1794 - 1867)
Benbom, Abraham (1799 - )
Benbom, Anders (1792 - )
Benbom, Anna (1779 - )
Benbom, Brita Greta (1802 - )
Benbom, Cajsa (1782 - )
Benbom, Eric (1786 - 1855)
Benbom, Erik (1721 - 1763)
Benbom, Erik (1756 - )
Benbom, Erik (1760 - 1828)
Benbom, Erik (1787 - )
Benbom, Johan (1694 - 1759)
Benbom, Johan (1727 - 1766)
Benbom, Johannes (Johan) (1755 - )
Benbom, Johannes (1748 - 1750)
Benbom, Johannes (1754 - )
Benbom, Per (1758 - )
Benbom, Petrus (Per) (1796 - )
Benbom, Simon (1789 - )
Bengtsdotter Bolin, Maria Margareta (1816 - 1882)
Bengtsdotter Sandman, Brita (1727 - 1770)
Bengtsdotter Sandman, Elisabet (1731 - )
Bengtsdotter Sandman, Karin (1724 - )
Bengtsdotter, Anna (1694 - 1767)
Bengtsdotter, Helena (~1698 - 1758)
Bengtsson Sandman, Anders (1717 - 1756)
Bengtsson Sandman, Carl (1721 - )
Bengtsson, Bengt (1695 - 1697)
Bengtsson, Bengt (1772 - )
Berg, Erik (1759 - )
Berg, Johan Ernst (1781 - )
Bergfeldt, Anna Maria (1890 - )
Berglund, Greta Matilda (1884 - )
Bergvall, Anna Dagmar (1909 - 1989)
Björk, Christin Margareta (1969 - )
Björkman, Britt-Marie
Blanck, Maria (1685 - )
Blank, Frans (~1670 - 1756)
Blank, Henrik (~1600 - 1683)
Blank, Henrik (1643 - 1693)
Blede, Eva Marianne (1933 - )
Blom, Brita (1821 - )
Blomstedt, Abraham (1848 - )
Blomstedt, Anna Cajsa (1839 - )
Blomstedt, Charlotta (1853 - )
Blomstedt, Christina Lovisa (1858 - )
Blomstedt, Jan Petter (1841 - )
Blomstedt, Lars Erik (1844 - )
Blomstedt, Maja Greta (1836 - )
Boivie, Barbro (- 1695)
Bojnäs, Carl Oscar (1991 - )
Bojnäs, Cecilia Therese Linnéa (1979 - )
Bojnäs, Kurt Roger (1957 - )
Bojnäs, Mathilda Eva Linnéa (1987 - )
Bojnäs, Ruby Karin Linnéa (1935 - 2012)
Bonde, Anna
Botvidsson, Mikael
Bouvin, Anna (1668 - )
Bouvin, Claes (1737 - 1801)
Bouvin, Henrik (1740 - )
Bouvin, Jakob (1728 - 1794)
Bouvin, Johan (1614 - 1677)
Bouvin, Johan (1697 - 1746)
Bouvin, Johan (1735 - )
Bouvin, Johan (1740 - ~1765)
Bouvin, Johanna Elisabeth (1764 - )
Bouvin, Katarina (Cajsa) (1736 - 1810)
Bouvin, Margareta (~1646 - 1722)
Bouvin, Michel (~1642 - 1720)
Bouvin, Susanna (1730 - )
Boveng, Katarina (1689 - 1746)
Bovin, Johanna (1678 - 1743)
Buss, Anna (1789 - )
Buss, Brita (1765 - 1831)
Buss, Nils (1718 - )
Buss, Nils (1783 - )
Buss, Per (1751 - )
Buss, Per (1785 - )
Buss, Sara Greta (1817 - )
Buss, Sara (1794 - 1801)
Bäckvall, Anna-Kari Margareta (1961 - )
Bäckvall, Bror Gösta (1932 - )
Bäckvall, Sigrid Eva Birgitta (1962 - )
Carlsdotter, Katrina Sofia (1844 - )
Carlsson, Axel Ragnar (1891 - 1947)
Chevet, Maria (~1631 - 1697)
Dal, Silvia Birgit Maria (1927 - )
Dandanell, Katarina (- <1700)
Dandanelle, Klas (~1640 - 1697)
Dandanelle, Klas (1712 - 1781)
Dandanelle, Maria Lovisa (1753 - 1825)
Dandanelle, Noe (~1680 - 1756)
Dangren, Katarina (1789 - )
Dannel, Margaritte
Dansk, Anders Jesper (1968 - )
De Beau Dromeau, Jeanna (~1620 - 1687)
Douhan, Gottfrid (1710 - 1782)
Douhan, Johan (- 1657)
Douhan, Johanna (1719 - 1794)
Douhan, Maria (1699 - 1777)
Douhan, Priseth (~1600 - 1691)
Dubois, Anders (1750 - 1819)
Dubois, Anna Margareta (1819 - )
Dubois, Anna Maria (1854 - )
Dubois, Anna (1696 - )
Dubois, Anna (1761 - )
Dubois, Barbro (1691 - )
Dubois, Brita (1744 - )
Dubois, Catlen (~1694 - 1695)
Dubois, Daniel (1655 - 1738)
Dubois, Gottfrid (1723 - )
Dubois, Israel (1733 - )
Dubois, Jacob (1718 - )
Dubois, Jakob (1658 - )
Dubois, Jakob (1691 - )
Dubois, Johan (1689 - )
Dubois, Johan (1747 - 1816)
Dubois, Johan (1755 - 1813)
Dubois, Johan (1807 - 1877)
Dubois, Johanna Charlotta (1856 - )
Dubois, Johannes (1719 - 1780)
Dubois, Johannes (1768 - )
Dubois, Katarina (1699 - )
Dubois, Katarina (1748 - )
Dubois, Katarina (1759 - )
Dubois, Katarina (1785 - )
Dubois, Kristina (~1746 - )
Dubois, Kristina (1764 - )
Dubois, Marta (~1620 - 1695)
Dubois, Mathias (1757 - )
Dubois, Mattias (1757 - 1828)
Dubois, Mattias (1811 - )
Dubois, Mattias (1842 - )
Dubois, Mårten (~1620 - 1699)
Dubois, Mårten (1696 - 1764)
Dubois, Mårten (1739 - )
Dubois, Mårten (1780 - 1857)
Dubois, Mårten (1816 - )
Dubois, Olof (1742 - )
Dubois, Per (1693 - 1748)
Dubois, Per (1754 - )
Dubois, Per (1822 - 1881)
Dubois, Per (1858 - )
Dubois, Petter (1722 - 1775)
Dubois, Stina Kajsa (1852 - )
Edin, Ernst Kenneth (1958 - )
Edin, Sara Linnéa (1979 - )
Edin, Åsa Linnéa (1983 - )
Ekbom, Anna Greta (1814 - )
Ekengren, Anna Elisabeth (1892 - )
Ekengren, Ett odöpt gossebarn (1894 - 1894)
Ekengren, Per Fredrik (1864 - 1930)
Eliasdotter, Anna Cajsa (1818 - )
Eliasdotter, Christina (1756 - )
Eliasdotter, Greta Stina (1817 - )
Eliasdotter, Johanna (1819 - )
Eliasson, Eric (1821 - )
Eliasson, Johan (1825 - )
Eling, Erik (1683 - 1774)
Eling, Katarina (1737 - 1819)
Englund, Barbro Elisabeth (1940 - 2006)
Englund, Eskil Albert (1907 - 1981)
Ericsdotter, Lisa (1732 - )
Ericsson, Carl Johan (1811 - 1874)
Ericsson, Ivan Ludvig (1896 - 1979)
Ericsson, Johan (1789 - 1850)
Ericsson, Karl Gustav Harald (1932 - )
Ericsson, Kerstin Linnéa (1955 - )
Ericsson, Lars Harald (1957 - )
Ericsson, Margareta Linnéa (1956 - )
Ericsson, Per Oscar (1816 - )
Eriksdotter, Catharina (1750 - 1786)
Eriksdotter, Karin (~1616 - 1676)
Eriksdotter, Karin (1662 - 1729)
Eriksdotter, Katarina (- 1712)
Eriksdotter, Kerstin
Eriksdotter, Margareta (- 1746)
Eriksdotter, Maria (~1662 - 1751)
Eriksson Tysk, Olof
Eriksson Tysk, Olof (~1741 - 1755)
Eriksson, Abraham
Eriksson, Anders
Eriksson, Augusta (1884 - 1966)
Eriksson, Bengt (1728 - )
Eriksson, Per (~1635 - 1700)
Ersdotter Benbom, Anna (1750 - )
Ersdotter Benbom, Anna (1750 - 1766)
Ersdotter Benbom, Catharina (1752 - )
Ersdotter Benbom, Maja (1748 - 1749)
Ersdotter Tysk, Anna (1756 - 1837)
Ersdotter Tysk, Catarina (Carin) (1744 - 1824)
Ersdotter Tysk, Margareta (1754 - )
Ersdotter Tysk, Stina (1749 - 1750)
Ersdotter Tysk, Stina (1751 - )
Ersdotter Åsberg, Maria (1779 - )
Ersdotter, Anna (1706 - 1776)
Ersdotter, Anna (1792 - )
Ersdotter, Anna (1793 - 1869)
Ersdotter, Anna (1797 - )
Ersdotter, Annika (Anna) (1732 - 1808)
Ersdotter, Annika (1645 - 1738)
Ersdotter, Annika (1732 - )
Ersdotter, Brita
Ersdotter, Brita (1731 - 1791)
Ersdotter, Brita (1786 - )
Ersdotter, Cajsa (1804 - )
Ersdotter, Catharina (1794 - )
Ersdotter, Christina (1765 - 1827)
Ersdotter, Greta (1781 - )
Ersdotter, Greta (1786 - )
Ersdotter, Johanna (1745 - )
Ersdotter, Justina (1799 - )
Ersdotter, Karin (1731 - 1731)
Ersdotter, Katarina (Karin) (1741 - )
Ersdotter, Kerstin (1667 - 1705)
Ersdotter, Margta (1733 - 1774)
Ersdotter, Maria (1797 - )
Ersdotter, Stina (1736 - )
Ersdotter, Stina (1783 - )
Ersdotter, Stina (1788 - )
Ersson Dangren, Johan (1753 - 1806)
Ersson Tysk, Erik (1747 - )
Ersson Tysk, Erik (1759 - )
Ersson Tysk, Jean (1746 - 1750)
Ersson, Erik (~1634 - 1690)
Ersson, Erik (1739 - )
Ersson, Isak (~1685 - 1756)
Ersson, Johan (1674 - )
Ersson, Jonas (1768 - 1820)
Ersson, Jöns (1664 - )
Ersson, Mats (1728 - )
Ersson, Mats (1738 - )
Ersson, Matts (1732 - 1803)
Ersson, Matts (1791 - )
Ersson, Nils (1730 - )
Ersson, Nils (1799 - )
Ersson, Per (1652 - 1695)
Film, Mats
Filmström, Maria Kristina (1824 - 1855)
Flink, Curt
Flink, Joacim (1968 - )
Flink, Michela (1990 - )
Flink, Samuel (2001 - )
Forsberg, Augusta (1875 - )
Forsberg, Jan Petter (1857 - 1929)
Forsberg, Jenny Charlotta (1896 - 1961)
Forsberg, Karl Gustaf (1861 - 1867)
Forsberg, Karl Gustaf (1870 - 1924)
Forsberg, Karl Magnus (1898 - 1963)
Forsberg, Karolina Charlotta (1859 - 1866)
Forsberg, Karolina Charlotta (1868 - 1868)
Forsberg, Karolina Charlotta (1872 - )
Forsberg, Kristina Mathilda (1865 - )
Forsberg, Mats (1797 - 1835)
Forsberg, Mats (1831 - 1919)
Forsling, Anna Maria Beatrice (1982 - )
Forsling, Enar Rudolf (1905 - 1985)
Forsling, Eva Ulrika Cecilia (1980 - )
Forsling, Nils David Enar (1948 - )
Forsling, Nils David Josef (1978 - )
Forsling, Nils Josef Benjamin (2011 - )
Francois (Antonsdotter), Johanna (~1646 - 1697)
Francois (Antonsdotter), Maria (~1630 - 1694)
Francois, Anna (~1643 - 1727)
Francois, Anton (~1600 - 1661)
Francois, Barbro (~1644 - 1702)
Francois, Elisabet (- 1701)
Francois, Margareta (~1650 - )
Francois, Sara (~1650 - >1711)
Fransdotter Blank, Anna (1712 - 1782)
Fransdotter Tillman, Johanna (1660 - 1737)
Fransdotter Tillman, Maria (~1674 - 1754)
Fransdotter Tillman, Nicole (~1656 - 1737)
Fredriksson, Anna Emma Louise (1888 - 1959)
Fredriksson, Bertil Fridolf (1896 - 1953)
Fredriksson, Ernst Wilhelm (1862 - 1946)
Fredriksson, Gustaf Vilhelm (1893 - 1904)
Fredriksson, Sigrid Emma Elisabet (1891 - 1992)
Gabrielsdotter, Karin
Gabrielsdotter, Margareta (1756 - )
Gabrielsson Lindberg, Mats (~1692 - 1773)
Gabrielsson, Erik (1762 - )
Gauffin (Goffe, Goffeng), Tomas (<1575 - )
Gauffin, Abraham (1685 - 1706)
Gauffin, Abraham (1714 - )
Gauffin, Anna (1704 - 1760)
Gauffin, Anna (1760 - 1760)
Gauffin, Barbro (1699 - )
Gauffin, Barbro (1765 - 1832)
Gauffin, Eva (1703 - 1758)
Gauffin, Frans (1708 - )
Gauffin, Jacob (~1640 - )
Gauffin, Jacob (1733 - 1782)
Gauffin, Jacob (1749 - 1750)
Gauffin, Jakob (- 1721)
Gauffin, Jakob (1687 - )
Gauffin, Jakob (1706 - 1757)
Gauffin, Johan (1646 - 1700)
Gauffin, Johan (~1671 - ~1731)
Gauffin, Johan (1731 - 1785)
Gauffin, Johanna (Jana) (1721 - 1800)
Gauffin, Johanna (1712 - 1763)
Gauffin, Johanna (1739 - )
Gauffin, Johanna (1742 - 1785)
Gauffin, Judit (- 1758)
Gauffin, Karl (Charl) (~1657 - 1714)
Gauffin, Katarina (1700 - )
Gauffin, Katarina (1736 - 1768)
Gauffin, Klas (~1669 - )
Gauffin, Margareta (~1682 - 1735)
Gauffin, Margareta (1688 - )
Gauffin, Margareta (1711 - 1753)
Gauffin, Margareta (1745 - )
Gauffin, Maria (Maja) (1730 - 1769)
Gauffin, Maria (1701 - 1766)
Gauffin, Maria (1762 - )
Gauffin, Mariana (1652 - )
Gauffin, Martin (1590 - )
Gauffin, Mårten (1648 - 1696)
Gauffin, Mårten (1685 - )
Gauffin, Pierre (Pätter) (1650 - 1708)
Gauffin, Simon (1595 - 1661)
Gauffin, Thomas (1620 - 1693)
Germundsjö, Sven Anders (1958 - )
Gille (Gillet), Colas (~1560 - )
Gille (Gillet), Jean Colas (Johan) (~1600 - >1656)
Gille (Jansson), Jacob (1761 - )
Gille, Abraham (1723 - 1781)
Gille, Abraham (1733 - )
Gille, Abraham (1755 - )
Gille, Abraham (1756 - )
Gille, Abraham (1757 - 1760)
Gille, Anna (~1654 - )
Gille, Anna (1741 - 1801)
Gille, Anna (1755 - )
Gille, Anton (~1684 - )
Gille, Bastian (~1630 - 1645)
Gille, Claes (Collas) (1761 - 1812)
Gille, Claes Abraham (1764 - 1813)
Gille, Claes Abraham (1765 - 1813)
Gille, Claes (1730 - 1779)
Gille, Claes (1735 - 1805)
Gille, Filip (~1680 - 1737)
Gille, Gilliam (1708 - )
Gille, Henrik (1699 - )
Gille, Isac (1736 - 1774)
Gille, Isac (1738 - 1806)
Gille, Isac (1758 - 1820)
Gille, Isac (1766 - 1772)
Gille, Jacob (1728 - 1729)
Gille, Jacob (1730 - 1764)
Gille, Jakob (1729 - 1782)
Gille, Jan (1754 - )
Gille, Johan (Jan) (1698 - 1782)
Gille, Johan (Jan) (1753 - 1814)
Gille, Johan (Jan, Jean) (1752 - 1818)
Gille, Johan (Johannes) (1746 - )
Gille, Johan Jacob (1755 - 1783)
Gille, Johan (~1638 - )
Gille, Johan (1715 - 1719)
Gille, Johan (1720 - 1771)
Gille, Johan (1727 - 1794)
Gille, Johan (1736 - 1740)
Gille, Johan (1742 - 1749)
Gille, Johanna (Jana) (1761 - 1820)
Gille, Johanna Elisabeth (Jana LIsa) (1764 - )
Gille, Johanna Elisabeth (Jana LIsa) (1770 - 1841)
Gille, Johanna (- 1692)
Gille, Johanna (1712 - 1712)
Gille, Johanna (1741 - )
Gille, Johanna (1761 - )
Gille, Katarina (1691 - 1691)
Gille, Katarina (1697 - )
Gille, Katarina (1732 - 1810)
Gille, Katarina (1759 - 1804)
Gille, Klas (Colas) (1664 - 1712)
Gille, Klas (1701 - )
Gille, Margareta (Margret) (1766 - )
Gille, Margareta (1740 - )
Gille, Margareta (1751 - 1752)
Gille, Margareta (1773 - )
Gille, Maria (1719 - )
Gille, Maria (1719 - 1781)
Gille, Maria (1736 - )
Gille, Maria (1739 - 1790)
Gille, Maria (1743 - )
Gille, Maria (1749 - )
Gille, Maria (1757 - )
Gille, Maria (1760 - 1791)
Gille, Maria (1776 - 1778)
Gille, Maria (1779 - 1785)
Gille, Mattias (Mathieu) (~1636 - 1712)
Gille, Mattias (1691 - 1691)
Gille, Mattias (1692 - 1766)
Gille, Mattias (1692 - 1770)
Gille, Mårten (1695 - 1753)
Gille, Mårten (1731 - 1770)
Gille, Noak (~1687 - 1740)
Gille, Noak (1744 - 1782)
Gille, Noe (Noak) (1705 - 1757)
Gille, Noe (~1652 - 1693)
Gille, Pierre (Peter) (1762 - 1795)
Gille, Pierre (~1634 - 1678)
Gille, Pierre (1740 - )
Gille, Salomon (1781 - 1837)
Gilljam, Anna (1697 - 1755)
Gilljam, Barbro (1658 - 1708)
Gilljam, Barbro (1695 - 1766)
Gilljam, Erik (1689 - 1749)
Gilljam, Gottfrid (1669 - 1731)
Gilljam, Johan (<1650 - 1694)
Gilljam, Johanna (1703 - )
Gilljam, Katarina (~1674 - 1719)
Gilljam, Katarina (1699 - 1776)
Gilljam, Klas (~1658 - 1697)
Gilljam, Lovisa (~1688 - 1734)
Gilljam, Margareta (1683 - 1771)
Gilljam, Maria (1691 - )
Gilljam, Mats (Matie) (1659 - 1703)
Gilljam, Michael (1691 - 1740)
Gilljam, Michel Mattie (1687 - 1729)
Gilljam, Michel (~1620 - 1678)
Gilljam, Michel (1661 - 1661)
Gilljam, Michel (1662 - 1705)
Gilljam, Sofia (~1701 - 1788)
Gilljam, Toussen (<1585 - 1657)
Granlund, Lars Olof (1955 - )
Gräs, Anders (1767 - )
Gräs, Andreas (1755 - 1755)
Gräs, Andreas (1764 - )
Gräs, Erik (1729 - )
Gräs, Erik (1756 - )
Gräs, Erik (1756 - )
Gräs, Erik (1768 - )
Gräs, Johan (1761 - )
Gräs, Margareta (1770 - )
Gräs, Måns (1759 - )
Gräs, Per (1726 - )
Gräs, Per (1759 - )
Gräs, Per (1763 - )
Gräs, Sara (1760 - )
Gummerus, Anna Elisabeth Ulrika (1973 - )
Gummerus, Edvard Anders Johannes (1939 - 1999)
Gunstedt, Ulla (1945 - )
Gustafsson, Edit Gunborg Sofia (1909 - 1997)
Gustavsson, Britt-Mari
Gyllberg, Kristina Mathilda (1875 - 1940)
Göthman, Anders (1846 - )
Göthman, Elin Augusta (1889 - )
Göthman, Fritz Ruben (1886 - )
Haglund, Klara Margareta (1864 - )
Hammack, William Allen
Hansdotter, Ingeborg (1715 - 1783)
Hansdotter, Maria (1709 - 1750)
Harpare Andersson, Johan (1673 - 1767)
Harpare, Andreas (1774 - )
Harpare, Eric (1771 - )
Hedberg, Birgit Maria (1940 - )
Hedlund, Mona Elisabet (1973 - )
Hedman, Helga Emilia (1912 - 1997)
Hellgren, Johan Emil (1878 - 1955)
Hellström, Magnus (1861 - )
Hellström, Pehr Adolf (1853 - )
Hellström, Pehr (1819 - )
Henriksson, Alma Maria (1880 - 1899)
Henriksson, Anders Petter (1849 - 1909)
Henriksson, Anders (1702 - 1758)
Henriksson, Axel Leonard (1885 - 1906)
Henriksson, Elin Kristina (1876 - 1898)
Henriksson, Karl Henrik (1874 - 1897)
Hillberg, Margareta (1725 - 1804)
Holm, Brita (~1725 - 1760)
Hübinette, Maja Stina (1779 - )
Hällstrand, Frida (1894 - )
Ilar, Cecilia Gertrud (1994 - )
Ilar, Erik Gustav (1992 - )
Ilar, Lars-Olof
Ilar, Per-Ove Gunnar (1961 - )
Isaksdotter, Katarina (1729 - )
Isaksdotter, Margareta (1724 - )
Isaksson, Erik (1726 - )
Isaksson, Johan (1723 - )
Jagare, Per (1706 - 1750)
Jakobsdotter Gauffin, Maria (- 1738)
Jakobsson Gauffin, Johan (1672 - 1724)
Jansdotter Dubois, Barbro (~1682 - 1769)
Jansdotter Frukt, Kristina (1812 - )
Jansdotter Harpare, Sara (1736 - )
Jansdotter, Anna Helena (1821 - )
Jansdotter, Anna (1762 - )
Jansdotter, Anna (1765 - )
Jansdotter, Britta (1770 - 1772)
Jansdotter, Catarina (1717 - 1780)
Jansdotter, Greta Lisa
Jansdotter, Greta (1769 - )
Jansdotter, Karin (~1702 - 1765)
Jansdotter, Katarina (1779 - 1831)
Jansdotter, Lena (1764 - 1810)
Jansdotter, Lotta Lisa (1816 - )
Jansdotter, Margareta (1767 - )
Jansdotter, Maria Matilda (1861 - 1895)
Jansson Blomstedt, Abraham (1816 - )
Jansson Dubois, Mårten (~1680 - 1716)
Jansson Gille, Mårten (1713 - 1753)
Jansson Harpare Tysk, Anders (1743 - 1811)
Jansson Harpare, Johan (1739 - 1770)
Jansson Hummelstång, Anders (- 1724)
Jansson, Anders (Andreas) (1756 - 1759)
Jansson, Anders (1761 - 1810)
Jansson, Anders (1881 - )
Jansson, Anita Viola (1943 - 2004)
Jansson, Erik (1754 - )
Jansson, Erik (1755 - )
Jansson, Jan (Johannes) (1750 - )
Jansson, Jan (1727 - 1807)
Jansson, Margit Elisabet (1911 - 1997)
Jansson, Matts (1758 - )
Jansson, Olof (1752 - )
Johansdotter Benbom, Anna (1760 - )
Johansdotter Benbom, Margareta (1758 - 1801)
Johansdotter, Anna
Johansdotter, Anna (1734 - )
Johansdotter, Annika (Anna) (1703 - )
Johansdotter, Karin
Johansdotter, Kerstin (1720 - 1805)
Johansdotter, Kristina (1732 - )
Johansdotter, Margareta
Johansdotter, Margareta (1727 - )
Johansson Gille, Noe (1709 - 1789)
Johansson, Anders (1718 - 1759)
Johansson, Anders (1729 - )
Johansson, Bengt (- 1697)
Johansson, Johan (1737 - )
Jonsdotter Österberg, Anna Stina (1751 - 1837)
Jonsdotter Österberg, Catharina (Cajsa) (1747 - 1786)
Jonsdotter Österberg, Ingeborg (1728 - 1767)
Jonsdotter Österberg, Kerstin (1745 - 1746)
Jonsdotter Österberg, Kristina (1729 - )
Jonsson Österberg, Jonas (1698 - 1772)
Jonsson Österberg, Jonas (~1721 - 1760)
Jonsson, Lars (1701 - 1701)
Karlsson, Anders Staffan (1952 - )
Karlsson, Ida Kristina (1982 - )
Karlsson, Nancy Signe (1934 - )
Kihlberg, Anna Stina (1830 - )
Kihlbom, Katarina (1783 - )
Kihlbom, Kristian (1748 - 1820)
Kihlbom, Mats
Kjellström, Anders (1754 - 1808)
Kjellström, Anders (1785 - )
Kjellström, Anders (1786 - )
Kjellström, Anders (1796 - 1871)
Kjellström, Anders (1827 - 1827)
Kjellström, Anders (1861 - 1864)
Kjellström, Anna Greta (1855 - 1866)
Kjellström, Anna (1790 - )
Kjellström, Brita (1802 - )
Kjellström, Caisa Magdalena (1792 - )
Kjellström, Cajsa (1785 - )
Kjellström, Catharina (1783 - 1783)
Kjellström, Erik (1759 - 1810)
Kjellström, Erik (1797 - )
Kjellström, Greta (1750 - )
Kjellström, Johan Abraham (1829 - )
Kjellström, Johanna (1826 - 1907)
Kjellström, Johannes (Jan) (1794 - )
Kjellström, Kajsa Greta (1792 - 1876)
Kjellström, Karin
Kjellström, Karl Erik (1847 - )
Kjellström, Karl Magnus (1825 - )
Kjellström, Katarina (Kajsa) (1756 - )
Kjellström, Katarina Sofia (1842 - )
Kjellström, Katarina (1790 - 1866)
Kjellström, Kristina (1861 - )
Kjellström, Lovisa (1793 - )
Kjellström, Magnus (1789 - 1800)
Kjellström, Maja-Stina (1833 - 1923)
Kjellström, Maria (1788 - 1800)
Kjellström, Maria (1798 - 1822)
Kjellström, Maria (1839 - 1918)
Kjellström, Nils (1795 - 1795)
Kjellström, Nils (1809 - 1870)
Kjellström, Per Erik (1836 - 1864)
Kjellström, Per (1787 - )
Kjellström, Per (1790 - 1811)
Kjellström, Per (1847 - )
Kjellström, Peter (1791 - )
Kjellström, Petter (1747 - 1800)
Kjellström, Petter (1776 - 1786)
Kjellström, Petter (1779 - 1800)
Kjellström, Sara Greta
Kjellström, Sara (1805 - 1888)
Kjellström, Stina (1779 - )
Kjellström, Stina (1781 - 1848)
Kjellström, Stina (1800 - 1874)
Kjörling, Jenny Augusta (1903 - 1961)
Klasdotter, Katarina
Klasson Gille, Johan (1703 - 1779)
Kristiansdotter, Anna
Kruse, Katarina (Casja) (1733 - 1809)
Källberg, Brita Maria (1841 - )
Lager (tid. Nilsson), Anders (1778 - 1815)
Lager, Anders (1807 - )
Lager, Anna (1805 - )
Lager, Catharina (1796 - )
Lager, Greta (1802 - )
Lagg Östman, Johan (Jan) (1738 - )
Lang Eriksson, Anders (1777 - )
Lang, Anna Katarina (1804 - )
Lans (född Söderström), Henrik Ove (1973 - )
Larsdotter, Cajsa (1812 - 1847)
Larsdotter, Magdalena (1737 - )
Larsson, Jonas (- 1749)
Le Clou, Bengt
Leen, Anna Stina (1804 - )
Leen, Cajsa (1806 - )
Leen, Johan (1765 - 1812)
Leen, Johanna (1811 - )
Leen, Maria Greta (1802 - )
Leen, Per (1808 - )
Lemoine, Johanna (~1675 - 1757)
Lemoine, Maria (- 1738)
Lindman, Katarina (1790 - )
Lindquist, Kerstin Margareta (1939 - )
Lund Malmsten, Stina (1781 - 1867)
Lund, Johan (~1755 - 1783)
Lund, Lovisa (1826 - 1890)
Lundblad, Stefan Håkan (1981 - )
Lundström, Frida Elin Maria (1996 - )
Lundström, Jan Eric Anton (1993 - )
Lundström, Jan Åke (1959 - )
Lustig (Jansdotter), Margareta (1727 - 1801)
Löf, Anna Elisabeth (Lisa) (1848 - 1931)
Löf, Anton (1784 - )
Löf, Carl Gustaf (1856 - )
Löf, Catharina Christina (1847 - )
Löf, Charlotta Gustava (1854 - )
Löf, Claes Anton (1842 - )
Löf, Claes (1746 - 1810)
Löf, Claes (1814 - 1885)
Löf, Johan Erik (1851 - )
Löf, Johanna Margareta (1844 - )
Löf, Knut Peter Benedictus (1859 - )
Löf, Maria Lovisa (1841 - )
Löf, Mattias (1705 - )
Löfgren (tid. Gabrielsson), Matts (1759 - 1818)
Löfgren, Anna Stina (1837 - 1837)
Löfgren, Carl (1842 - 1914)
Löfgren, Elsa Linnéa (1911 - 1989)
Löfgren, Emma Christina (1862 - 1950)
Löfgren, Eric (1802 - 1843)
Löfgren, Gabriel (1785 - )
Löfgren, Gertrud Sigrid Augusta (1911 - 1991)
Löfgren, Greta (1794 - 1796)
Löfgren, Helga Eleonora (1899 - 1963)
Löfgren, Hildur Linnéa (1907 - 1933)
Löfgren, Johan Harald (1874 - 1875)
Löfgren, Johan (1799 - )
Löfgren, Karl Gustaf (1872 - 1939)
Löfgren, Klas Julius (1879 - 1881)
Löfgren, Lena Catharina(Kajsa) (1808 - )
Löfgren, Mathilda Catharina (1865 - 1944)
Löfgren, Mats (1797 - )
Löfgren, Pehr Eric (1834 - 1895)
Löfgren, Per Sture (1948 - 2001)
Löfgren, Selma Kristina (1876 - 1878)
Löfgren, Sture (1912 - 1989)
Löfgren, Sven Adolf (1885 - 1967)
Löfström, Tyra Ulrika Eleonora (1947 - )
Lönnqvist, Greta Stina (1814 - )
Lönqvist, Jacob (1745 - 1783)
Magnusson Kjellström, Abraham (1794 - 1843)
Malm (f d Rönn), Adolf (1856 - 1892)
Malm, Gustaf Adolf (1876 - 1883)
Malm, Signe Sofia (1880 - 1883)
Malm, Ture Eugen (1885 - 1966)
Malmsten, Adolf (1858 - )
Malmsten, Anders (1785 - 1857)
Malmsten, Anders (1848 - )
Malmsten, Anna (1768 - )
Malmsten, Anna (1788 - 1791)
Malmsten, Brita Johanna (1802 - 1877)
Malmsten, Brita Stina (1818 - )
Malmsten, Brita (1770 - 1849)
Malmsten, Carl (1856 - 1857)
Malmsten, Catharina Charlotta (1849 - )
Malmsten, Eric (1822 - )
Malmsten, Erik (1728 - )
Malmsten, Erik (1753 - 1811)
Malmsten, Erik (1765 - )
Malmsten, Erik (1793 - )
Malmsten, Greta Stina (1851 - 1851)
Malmsten, Kajsa (1756 - )
Malmsten, Margareta (1759 - 1769)
Malmsten, Pehr Eric (1852 - )
Malmsten, Stina Maja (1754 - )
Martinell, André (Anders) (~1638 - 1688)
Martinell, André (~1628 - )
Martinell, Frans (~1600 - 1654)
Martinell, Johan André (1671 - 1734)
Martinell, Maria (1713 - 1793)
Matsdotter Lagg, Margareta (1750 - 1806)
Matsdotter Lagg, Maria (1746 - 1747)
Matsdotter Lagg, Maria (1753 - 1760)
Matsdotter, Anna (1728 - )
Matsdotter, Anna (1755 - 1820)
Matsdotter, Brita (1694 - 1694)
Matsdotter, Brita (1695 - )
Matsdotter, Catharina (Kajsa) (1769 - )
Matsdotter, Karin (1687 - )
Matsdotter, Kerstin (~1617 - 1709)
Matsdotter, Kerstin (1682 - )
Matsdotter, Kristina (1732 - 1805)
Matsdotter, Malin (1701 - )
Matsdotter, Margareta (~1769 - 1800)
Matsdotter, Margta (1847 - )
Matsdotter, Maria (1712 - 1783)
Matsson Lagg, Anders (1746 - 1746)
Matsson Lagg, Anders (1748 - 1750)
Matsson Lagg, Eric (1744 - )
Matsson Lagg, Matts (1741 - )
Matsson Lagg, Petrus (1736 - )
Matsson, Erik (1650 - 1726)
Matsson, Erik (1690 - 1690)
Matsson, Erik (1703 - 1795)
Matsson, Erik (1738 - )
Matsson, Gabriel (1732 - 1773)
Matsson, Nils (~1618 - 1703)
Matsson, Nils (1684 - )
Mattsdotter, Anna Stina (1850 - )
Mattsdotter, Anna (1763 - )
Mattsdotter, Anna (1788 - )
Mattsdotter, Cajsa Maja (1824 - 1864)
Mattsdotter, Sara (1764 - )
Mattsson, Matts
Mattsson, Matts (1820 - )
Mattsson, Matts (1847 - 1908)
Mellgren, Carl Johan Magnus (1966 - )
Mellgren, Karl Johan Arnold (1933 - )
Mellgren, Karl Johan Mauritz (John) (1903 - 1958)
Michelsdotter, Kristina (1732 - )
Michelsson, Michel (1700 - )
Mikaelsdotter, Elin (~1625 - 1698)
Mikaelsson, Olof (~1634 - 1694)
Mineur, Johanna (Jana) (1742 - 1806)
Myr Andersdotter, Kerstin (1853 - )
Myr Andersson, Anders (1830 - 1875)
Myr Andersson, Anders (1863 - )
Myr Andersson, Olof (1860 - )
Myra, Abraham (1715 - )
Myra, Anders (1710 - 1776)
Myra, Erik (1723 - )
Myra, Johan (1713 - 1724)
Myra, Katarina (1723 - 1729)
Myra, Kirstin (1720 - )
Myrén, Anna (1865 - )
Månsdotter, Karin (Katarina) (1723 - 1802)
Månsdotter, Maria (1728 - )
Månsson, Abraham (1741 - )
Månsson, Anders (1732 - )
Mårtensdotter Dubois, Brita (1741 - )
Mårtensdotter Dubois, Margareta (1751 - 1817)
Mårtensdotter, Ingeborg (- 1738)
Mårtensson Dubois, Anders (~1715 - 1755)
Mårtensson Dubois, Hans (1745 - )
Mårtensson Dubois, Johan (~1660 - 1721)
Mårtensson Dubois, Johan (1712 - 1779)
Mårtensson Dubois, Mårten (~1714 - 1771)
Mårtensson Dubois, Mårten (1747 - )
Mårtensson Dubois, Samuel (~1664 - 1699)
Mårtensson, Erik (- 1666)
Nilsdotter, Anna
Nilsdotter, Brita (1667 - 1749)
Nilsdotter, Karin (1667 - )
Nilsdotter, Malin (1654 - 1734)
Nilsson Rönn, Felicia Alva Kerstin Kaprifol (2006 - )
Nilsson Rönn, Linnéa Amanda Kerstin (2004 - )
Nilsson, Anders Niklas Ernie (1964 - )
Nilsson, Anders (1669 - )
Nilsson, Anna Linnea (1991 - )
Nilsson, Eric (1775 - )
Nilsson, Erik (1755 - 1807)
Nilsson, Martin Daniel Patrik (1986 - )
Nilsson, Mats (1646 - 1740)
Nilsson, Nils (1781 - )
Nilsson, Per (~1662 - 1686)
Nilsson, Sven Arne (1954 - )
Nilsson, Victor Jonas (1987 - )
Noaksson Gille, Johan (~1677 - 1743)
Nonnet, Claudine (- 1669)
Nordlander, Adolf (1850 - )
Nordlander, Anders Gustaf (1856 - 1880)
Nordlander, Anna-Stina (1841 - 1919)
Nordlander, Carl Eric (1861 - 1861)
Nordlander, Carolina (1844 - 1847)
Nordlander, Carolina (1854 - 1855)
Nordlander, Gustaf (1829 - 1831)
Nordlander, Jan Erik (1824 - )
Nordlander, Josephina (1847 - )
Nordlander, Lovisa (1851 - 1920)
Nordlander, Maria Christina (1864 - )
Nordlander, Pehr Eric (1849 - )
Nordlander, Per (1822 - )
Norman, Jan
Nylund, Kerstin Susanne (1958 - )
Nylund, Susanne Maria (1980 - )
Odhner, Maria Sofia (1853 - )
Oldberg, Abraham (1809 - )
Oldberg, Anders Gustaf (1853 - )
Oldberg, Anders Petter (1839 - )
Oldberg, Anders Petter (1855 - 1865)
Oldberg, Anders Petter (1867 - )
Oldberg, Anders (1744 - 1812)
Oldberg, Anders (1777 - )
Oldberg, Anders (1807 - 1875)
Oldberg, Anders (1808 - 1811)
Oldberg, Anders (1814 - 1864)
Oldberg, Anna-Greta (1810 - 1811)
Oldberg, Anna Greta (1815 - )
Oldberg, Anna Greta (1819 - )
Oldberg, Anna Maja (1835 - )
Oldberg, Anna Maria (1878 - )
Oldberg, Augusta Kathrina (1880 - 1881)
Oldberg, Brita Stina (1805 - )
Oldberg, Cajsa Maja (1808 - )
Oldberg, Carl Gustaf (1859 - 1860)
Oldberg, Carl Henric (1844 - )
Oldberg, Carl Johan (1872 - )
Oldberg, Carl (1826 - )
Oldberg, Carolina (1822 - )
Oldberg, Carolina (1837 - 1844)
Oldberg, Carolina (1851 - )
Oldberg, Catharina (1818 - 1847)
Oldberg, Ebba Augusta (1898 - )
Oldberg, Elin Mathilda (1878 - 1967)
Oldberg, Emma Charlotta (1867 - )
Oldberg, Eric Gustaf (1850 - )
Oldberg, Eric (1790 - 1864)
Oldberg, Erik August (1875 - 1944)
Oldberg, Erik Oskar Leonard (1917 - )
Oldberg, Fredrika (1821 - )
Oldberg, Georg Gustav (1904 - )
Oldberg, Greta Maja (1819 - )
Oldberg, Hilda Kristina (1876 - )
Oldberg, Ida Maria Karolina (1883 - 1957)
Oldberg, Ivar Emanuel (1890 - 1964)
Oldberg, Jan Eric (1859 - )
Oldberg, Jan Petter (1815 - )
Oldberg, Johanna Augusta (1866 - )
Oldberg, Johanna Charlotta (1848 - )
Oldberg, Johanna Charlotta (1854 - 1859)
Oldberg, Johanna (1820 - )
Oldberg, Johanna (1821 - )
Oldberg, Karl Gustaf (1884 - )
Oldberg, Katarina (1760 - )
Oldberg, Klas Gustaf (1882 - 1883)
Oldberg, Kristina (1752 - 1799)
Oldberg, Lovisa (1841 - )
Oldberg, Maja Greta (1862 - )
Oldberg, Maja-Stina (1812 - 1891)
Oldberg, Margareta Augusta (1859 - )
Oldberg, Margareta Christina (1870 - )
Oldberg, Margareta Elisabet (1802 - )
Oldberg, Maria Charlotta (1872 - )
Oldberg, Matthias (Matts) (1779 - 1848)
Oldberg, Matthias (1857 - )
Oldberg, Matts (1812 - )
Oldberg, Olga Sofia Ingeborg (1910 - )
Oldberg, Oskar Gustaf Leonard (1888 - 1965)
Oldberg, Per Adolf (1846 - )
Oldberg, Per Eric (1824 - 1900)
Oldberg, Per Eric (1850 - )
Oldberg, Per Erik (1816 - )
Oldberg, Per (1784 - 1856)
Oldberg, Sigrid Maria (1901 - )
Oldberg, Sophia (1817 - )
Oldberg, Stina Cajsa (1852 - )
Ollberg, Anders (~1715 - 1772)
Ollberg, Per (1749 - )
Olofsdotter Tysk, Anna (- 1742)
Olofsdotter Tysk, Karin (1724 - )
Olofsdotter Tysk, Margareta (1721 - )
Olofsdotter, Anna (1653 - 1731)
Olofsdotter, Britta (1722 - 1759)
Olofsdotter, Maria
Olofsson Tysk, Anders (1718 - )
Olofsson Tysk, Johan (1715 - )
Olofsson Tysk, Olof (1717 - )
Olofsson Tysk, Peter (1719 - )
Olsdotter, Margareta (1726 - )
Olsson Ahlberg, Olof (1750 - 1797)
Olsson Söderström, Anton (1745 - 1787)
Oudar, Maria (1685 - 1742)
Pedersdotter, Maria (~1690 - )
Persdotter Dubois, Cathlin (1721 - 1788)
Persdotter Karberg, Maria (1724 - )
Persdotter Sandman, Katarina (1771 - )
Persdotter Wahlström, Kristina Katarina (1845 - 1902)
Persdotter Vincent, Elisabet (~1671 - 1731)
Persdotter, Anna Cajsa (1812 - )
Persdotter, Anna (1682 - )
Persdotter, Anna (1684 - 1743)
Persdotter, Anna (1724 - 1800)
Persdotter, Brita Stina (1840 - )
Persdotter, Charlotta (Lotta) (1825 - 1826)
Persdotter, Greta (~1727 - )
Persdotter, Greta (1816 - 1817)
Persdotter, Helena (1709 - )
Persdotter, Karin
Persdotter, Karin (1744 - )
Persdotter, Katarina (1636 - 1709)
Persdotter, Katarina (1787 - 1832)
Persdotter, Margareta Katarina (1738 - )
Persdotter, Margareta
Persdotter, Margareta (1713 - 1800)
Persdotter, Margareta (1757 - 1812)
Persdotter, Sara Cajsa (1801 - )
Persdotter, Sara (1753 - 1810)
Persdotter, Sophia Charlotte (1833 - )
Persdotter, Stina (1819 - )
Persdtr Dubois, Annika (1726 - )
Persdtr Dubois, Magdalena (1730 - )
Persdtr Dubois, Margareta (1728 - )
Persson Karberg, Simon (1720 - 1791)
Persson Lagg, Mats (1710 - 1764)
Persson Myra Kjellström, Magnus (1752 - 1800)
Persson Myra, Peder (Per) (1717 - 1785)
Persson Nordlander, Anders (1814 - 1875)
Persson Sjöberg, Per (1699 - 1767)
Persson Söderström, Olof (1712 - 1782)
Persson Vincent, Jean (~1664 - 1718)
Persson, Anders (1821 - )
Persson, Anna Maria (1882 - 1952)
Persson, Erik (1679 - 1741)
Persson, Erik (1739 - 1809)
Persson, Eva Maria Therese (1978 - )
Persson, Nils Yngve (1915 - 1996)
Persson, Per (1793 - )
Persson, Petter (1827 - )
Pettersson Rönner, Gösta Emanuel (1888 - 1947)
Philipsdotter Courtehou, Cathleen (~1657 - 1731)
Pierrou, Poncel (~1605 - 1665)
Pira, Anna (~1658 - 1730)
Pira, Claes (- <1694)
Pira, Johan
Poncet (Pousette), Gottfrid (<1595 - >1651)
Pousette, Anna (~1650 - 1714)
Pousette, Anna (1689 - 1743)
Pousette, Anna (1708 - 1778)
Pousette, Anton (1698 - 1740)
Pousette, Anton (1730 - 1760)
Pousette, Catlin (1696 - 1770)
Pousette, Claes (1715 - 1752)
Pousette, Daniel (1700 - 1778)
Pousette, Frans (~1615 - 1691)
Pousette, Gottfrid (~1626 - 1696)
Pousette, Hubert (1724 - )
Pousette, Johan (1694 - 1764)
Pousette, Johan (1720 - 1721)
Pousette, Johan (1727 - )
Pousette, Johan (1730 - )
Pousette, Johanna (~1655 - 1730)
Pousette, Johanna (1724 - )
Pousette, Katarina (1717 - 1756)
Pousette, Margareta (Malin) (~1665 - 1723)
Pousette, Margareta (1700 - 1754)
Pousette, Margareta (1732 - )
Pousette, Maria (~1679 - )
Pousette, Maria (1713 - 1782)
Pousette, Maria (1728 - )
Pousette, Noak (1722 - )
Pousette, Noe (~1622 - 1703)
Pousette, Noe (~1669 - 1749)
Pousette, Noe (1685 - 1765)
Pousette, Paul
Pousette, Rafael (1648 - 1703)
Pousette, Rafael (1687 - 1752)
Pousette, Raphael (1711 - 1760)
Pousette, Raphael (1723 - 1724)
Proos, Anders Valfrid (1896 - 1964)
Proos, Erik Fridolf (1901 - 2004)
Proos, Viktor Emanuel (1898 - 1986)
Pros, Anders (1869 - 1921)
Pros, Elim Verner (1894 - )
Pros, Ernst Einar (1908 - 1990)
Pros, Kerstin (1871 - )
Pros, Kristina Elisabet (1892 - )
Pros, Olof (1874 - )
Pros, Per (1877 - )
Pros, Tekla Evelina (1905 - 1967)
Rafaelsson Pousette, Klas (~1681 - 1747)
Raffier Vincent, Pierre (~1633 - 1730)
Rafflier Vincent, Maria (1683 - 1748)
Randberg, Klara Sofia (1885 - )
Rosengren, Brita Stina (1828 - )
Rosengren, Maria (1835 - )
Rosengren, Olof (1799 - )
Rosengren, Per Erik (1825 - )
Rosengren, Sara Margareta (1831 - )
Rönn Granlund, Anna Evelina (1990 - )
Rönn Granlund, Eric Joel (1992 - )
Rönn, Abraham (1824 - 1892)
Rönn, Abraham (1851 - 1940)
Rönn, Alva Marie (1997 - )
Rönn, Anders Gunnar (1966 - )
Rönn, Anette Barbro (1957 - )
Rönn, Anna Greta (1820 - 1890)
Rönn, Anna Maria (1863 - 1913)
Rönn, Anna Monika Elisabet (1939 - 1969)
Rönn, Anna-Stina (1848 - 1916)
Rönn, Arne Emanuel (1905 - 1974)
Rönn, Bengt Åke (1934 - )
Rönn, Carl Magnus (1861 - )
Rönn, Charlotta (1835 - 1927)
Rönn, David Abraham (1884 - 1963)
Rönn, Ellida (1866 - 1953)
Rönn, Ester Maria (Mimmi) (1882 - 1919)
Rönn, Gustav Magnus (Gösta) (1906 - 1998)
Rönn, Hans Erik (1971 - )
Rönn, Ingrid Anita (1940 - )
Rönn, Jan Eric (1821 - )
Rönn, Jan Gunnar (1944 - )
Rönn, Johan August (1869 - 1875)
Rönn, Karl Artur (1924 - 1987)
Rönn, Karl Samuel (1888 - 1897)
Rönn, Knut Joel (1879 - 1943)
Rönn, Leif Börje (1940 - )
Rönn, Lena Margareta (1969 - )
Rönn, Lena Maria (1964 - )
Rönn, Maj Elisabet (1905 - 1992)
Rönn, Mathilda Christina (1858 - 1947)
Rönn, Matts (1828 - 1903)
Rönn, Märta Margareta (1936 - )
Rönn, Niklas Daniel Oskar (1982 - )
Rönn, Olof Holger (1922 - )
Rönn, Oskar Isak Emanuel (1877 - 1940)
Rönn, Sigvard Adolf (1907 - 1941)
Rönn, Sigvard Anders (1948 - )
Rönn, Siv Mariann (1943 - )
Rönn, Sophia Linnéa (1964 - )
Rönn, Sten Arne Martin (1972 - )
Rönn, Stig Arne Axel (1937 - )
Rönn, Stina Louise (1999 - )
Rönn, Yvonne Elisabet (1959 - )
Rönn, Åke Oskar (1907 - 1982)
Rönner (Tid. Petersson), Anders Gustav (1853 - 1924)
Sahlberg, Maria Margareta (1802 - 1892)
Salander, Margareta Helena (1898 - 1983)
Sandberg, Bengt (1894 - 1961)
Sandberg, Elis (1897 - 1971)
Sandberg, Eva Maria Elida (1905 - 1978)
Sandberg, Johan (1869 - 1916)
Sandman, Per (1729 - )
Sigvardsson, Erik Jonathan (2004 - )
Sigvardsson, Sara Marie (2007 - )
Sigvardsson, Stig Jörgen Per-Ola (1967 - )
Simonsdotter, Anna (1765 - )
Simonsdotter, Annica (Anna) (1725 - )
Simonsdotter, Brita (1705 - 1785)
Simonsdotter, Brita (1758 - )
Simonsdotter, Greta (1758 - 1834)
Simonsdotter, Kajsa (1762 - )
Simonsdotter, Kerstin (1724 - )
Simonsdotter, Kristina (1766 - )
Simonsdotter, Maja (1752 - 1777)
Simonsdotter, Margareta (1718 - )
Simonsdotter, Maria (1720 - )
Simonsdotter, Sara (1714 - )
Simonsson Karberg, Abraham (1713 - 1771)
Simonsson, Abraham (- 1744)
Simonsson, Abraham (1768 - )
Simonsson, Anders (1716 - )
Simonsson, Henrik (1727 - )
Simonsson, Per (1754 - 1829)
Simonsson, Simon (1763 - )
Sjöberg, Adolf (1842 - 1911)
Sjöberg, Anders Peter (1829 - 1900)
Sjöberg, Anders (1805 - 1884)
Sjöberg, Anna Josefina (1880 - 1960)
Sjöberg, Anna (1802 - )
Sjöberg, Brita (1811 - )
Sjöberg, Carl Johan (1872 - 1876)
Sjöberg, Erik (1747 - 1817)
Sjöberg, Erik (1795 - )
Sjöberg, Erik (1833 - )
Sjöberg, Hilda Maria (1877 - 1972)
Sjöberg, Johanna (1838 - 1907)
Sjöberg, Johannes (1807 - )
Sjöberg, Katarina Matilda (1835 - )
Sjöberg, Klas Johan (1831 - 1909)
Sjöberg, Knut Adolf (1868 - 1877)
Sjöberg, Lovisa (1845 - 1879)
Sjöberg, Matilda (1855 - )
Sjöberg, Per (1796 - )
Sjöberg, Peter (1775 - 1829)
Smedberg, Anders Petter (1832 - )
Smedberg, Anna-Kajsa (1836 - )
Smedberg, Augusta Matilda (1843 - 1846)
Smedberg, Erik (1804 - 1877)
Smedberg, Johan (1838 - )
Smedberg, Johanna Matilda (1848 - )
Smedberg, Johanna (1845 - 1908)
Smedberg, Maja-Stina Maria Kristina (1841 - )
Snell, Anna Elisabet (1886 - 1970)
Snygg (tid. Ersson), Elias (1791 - )
Sommar, Anne-Christin (Stina) Helena (1966 - )
Sommar, Bengt Edvard (1919 - )
Sommar, Edvin Isidor (1899 - 1977)
Sommar, Erik Birger (1905 - 1995)
Sommar, Eva Maria (1964 - )
Sommar, Hugo Serverus (1901 - 1914)
Sommar, Johan Edvard (1869 - 1958)
Sommar, Karl-Edvard (1940 - 2004)
Sommar, Kristina Sofia (1853 - 1893)
Sporrong, Maria (1758 - 1792)
Sporrong, Per (1680 - 1750)
Sporrong, Peter (1718 - 1796)
Spång (f d Andersson), Matts (1799 - 1861)
Spång, Anders (1848 - )
Spång, Clara (1861 - )
Spång, Johanna (1856 - )
Spång, Johannes (1858 - )
Spång, Maria Margreta (1853 - 1922)
Spång, Mathilda (1850 - )
Spång, Stina Carin (1846 - )
Stjärnström, Annika Helena (1967 - )
Stjärnström, Hedvig Tekla (2012 - )
Stjärnström, Rolf Holger (1941 - )
Stjärnström, Rolf Johan Andreas (1975 - )
Strömberg, Alf Evert (1941 - )
Strömberg, Alf Thomas (1966 - )
Strömberg, Ingela Marie (1970 - )
Strömberg, Karl Sebastian (2002 - )
Strömberg, Oskar Emanuel (1996 - )
Strömberg, Viktor Lars Thomas (1998 - )
Styf, Sara Greta (1822 - )
Sundberg, Anna Sofia (1839 - )
Sundberg, Augusta Maria (1875 - )
Sundberg, Axel Reinhold (1879 - 1947)
Sundberg, Ester Anna-Lisa (1919 - 1991)
Sundberg, Eva Maria (1913 - 2005)
Sundberg, Jan Petter (1848 - )
Sundberg, Johanna Charlotta (1842 - )
Sundberg, Karin Elisabet (1915 - 1990)
Sundberg, Nils Oskar Reinhold (1911 - 1995)
Sundberg, Per Erik (1814 - 1856)
Svanström, Ragnar Gustaf (1892 - 1972)
Svensson, Daniel Mattias (1986 - )
Söderberg, Johanna (1824 - )
Söderbom, Stina (1778 - )
Söderström, Maria Katarina (1782 - )
Tegelström, Lars (1732 - 1800)
Tegelström, Maja Greta (1788 - )
Tegelström, Maria Lisa (1778 - )
Tillman, Anna (1712 - )
Tillman, Barbro (~1667 - )
Tillman, Catharina (1726 - 1783)
Tillman, Cathlin (- 1711)
Tillman, Eleonora (1699 - 1734)
Tillman, Elisabeth (1718 - 1773)
Tillman, Frans (>1630 - ~1718)
Tillman, Frans (1671 - <1736)
Tillman, Gottfrid (~1626 - 1700)
Tillman, Henric (~1656 - 1739)
Tillman, Henric (1693 - 1760)
Tillman, Henric (1713 - 1772)
Tillman, Henrik (1686 - 1746)
Tillman, Hubert (1707 - 1781)
Tillman, Jacob (1639 - 1708)
Tillman, Jacob (~1676 - 1751)
Tillman, Jacob (1680 - >1741)
Tillman, Jacob (1715 - )
Tillman, Johan (~1673 - 1750)
Tillman, Johan (1714 - 1788)
Tillman, Johanna (Jana, Jeanna) (1746 - 1828)
Tillman, Johanna (1686 - ~1690)
Tillman, Johanna (1700 - >1773)
Tillman, Johanna (1702 - 1767)
Tillman, Johanna (1711 - 1787)
Tillman, Katarina (~1669 - )
Tillman, Katarina (~1679 - 1740)
Tillman, Katarina (1681 - )
Tillman, Katarina (1715 - 1785)
Tillman, Klas (1681 - )
Tillman, Klas (1722 - 1771)
Tillman, Lovisa (1628 - 1711)
Tillman, Margareta (1679 - 1722)
Tillman, Margareta (~1692 - 1769)
Tillman, Margareta (1703 - 1765)
Tillman, Margareta (1709 - 1778)
Tillman, Margita (1697 - 1702)
Tillman, Maria (1658 - 1728)
Tillman, Maria (1690 - 1772)
Tillman, Maria (1690 - 1773)
Tillman, Maria (1711 - 1772)
Tillman, Maria (1722 - 1803)
Tillman, Marta (1688 - 1758)
Tillman, Martha (1701 - )
Tillman, Nicolas (~1600 - 1675)
Tillman, Nicolas (1671 - 1694)
Tillman, NN (1704 - 1704)
Tillman, Noe (1684 - 1752)
Tillman, Noe (1684 - 1753)
Tillman, Noe (1718 - 1766)
Tillman, Philip (>1647 - 1715)
Tillman, Philip (1677 - 1714)
Tillman, Philip (1702 - 1771)
Tillman, Philip (1705 - 1707)
Tillman, Philip (1709 - )
Tillman, Pierre (~1670 - 1698)
Tillman, Rakel (1699 - 1745)
Tillman, Susanna (1688 - 1772)
Timmerholm, Marie Anette (1967 - )
Tysk, Erik (1713 - 1765)
Tägtström, Inga Elisabet (1945 - )
Wadquist, Britta Stina (1811 - 1857)
Wahlgren, Anders (1828 - )
Wahlgren, Edla Augusta (1872 - 1948)
Wahlgren, Hans (1791 - )
Wahlgren, Maja Stina (1822 - )
Wahlström, Alfred (1878 - 1880)
Wahlström, Anders (1841 - 1931)
Wahlström, Elida (1870 - 1947)
Wahlström, Emanuel (1883 - 1883)
Wahlström, Hilda (1874 - 1876)
Wahlström, Joseph (1871 - 1917)
Wahlström, Josephine (1875 - 1876)
Wahlström, Karl (1873 - 1873)
Wahlström, Per Erik (1816 - 1883)
Wahlström, Per Erik (1841 - 1862)
Wahlström, Vilhelmina (1869 - 1941)
Wallin, Anna Stina (1845 - )
Wallin, Johanna (1849 - )
Wallin, Maja Greta (1842 - 1915)
Wallin, Per (1803 - )
Waltin, Anders (1812 - )
Waltin, Anders (1844 - )
Waltin, Gerda Maria (1881 - )
Waltin, Hanna Lovisa (1882 - 1938)
Waltin, Per (1773 - )
Waltin, Sophia (1849 - )
Wenngren, Anders (1841 - )
Wenngren, Anna Maja (1851 - )
Wenngren, Gustav (1848 - )
Wenngren, Jan (1814 - )
Wenngren, Johan (1838 - )
Wenngren, Karl (1848 - )
Wenngren, Karolina (1860 - )
Wenngren, Lovisa (1857 - )
Wenngren, Per Erik (1843 - )
Wenngren, Stefan
Wenngren, Stefan (1854 - )
Wenngren, Stina Kajsa (1846 - )
Wester (f d Löfgren), Johan (1839 - 1925)
Wester, Anders Petter (1875 - 1915)
Wester, Anna Maja (1866 - 1876)
Wester, Beda Wilhelmina (1879 - )
Wester, Carl Johan (1869 - )
Wester, Gustaf Adolf (1872 - 1878)
Wester, Hanna Sofia (1887 - )
Wester, Joel (1885 - 1966)
Wester, Karl Erik (1868 - 1869)
Westerberg, Abraham (1819 - 1887)
Westerberg, Abraham (1849 - 1936)
Westerberg, Anna Matilda (1847 - 1923)
Westerberg, Ester Teresia (1878 - )
Westerberg, Jan Eric (1843 - 1907)
Westerberg, Mats (1855 - 1876)
Westerlund, Erik Gustaf (1876 - )
Westerlund, Erik (1837 - )
Westerman, Karl Henry (1895 - 1979)
Wiberg, Hilma Augusta (1866 - 1937)
Wijk, Lars Johan (1966 - )
Wijk, Nathalie Evelina (1992 - )
Wikman, Anders (1778 - )
Wikman, Anders (1810 - )
Wikman, Anna Cajsa (1812 - )
Wikman, Brita Stina (1814 - )
Wikman, Carl (1818 - )
Wikman, Erik (1822 - )
Wilmot, Johanna (1638 - 1716)
Wilmot, Nicolas (~1608 - 1673)
Winblad, Robert Daniel (1971 - )
Vincent Rafflier, Henrik (- 1679)
Vincent, Henrik (~1672 - 1750)
Vincent, Katarina (~1664 - 1750)
Vincent, Margareta (~1630 - 1671)
Vincent, Margareta (~1668 - )
Wret, Greta (1807 - 1874)
Wret, Per
Åhlander, Daniel (1982 - )
Åhlander, Tyra Lovisa (2011 - )
Åkerberg, Gustav Verner (1904 - 1962)
Åsberg, Erik (1741 - )
Åsén, Karl Georg (1908 - 1976)
Åslund, Johan Herbert (1899 - 1983)
Åslund, Johan (1860 - 1942)
Åslund, Lilly Elisabet (1889 - )
Åslund, Matilda Elvira (1891 - 1983)
Åslund, Svea Maria (1887 - 1961)
Örn, Andreas (1790 - )
Örn, Charlotta Elisabeth (1787 - )
Örn, Jacob (1749 - )
Örn, Jacob (1792 - 1795)
Örn, Jan Jakob (1785 - 1789)
Örn, Stina Magdalena (1783 - )
Östberg, Per- Arne (1960 - )
Österberg, Anna Maria (1849 - )
Österberg, Brita (1741 - 1742)
Österberg, Carolina (1818 - )
Österberg, Catharina Christina (1845 - )
Österberg, Charlotta Lovisa (1871 - 1944)
Österberg, Eric (1770 - 1836)
Österberg, Erik Wilhelm (1815 - )
Österberg, Erik (1739 - )
Österberg, Erik (1808 - 1808)
Österberg, Göran (1733 - 1749)
Österberg, Jan Hindrik (1768 - )
Österberg, Jan Hindrik (1809 - 1818)
Österberg, Johannes (1732 - )
Österberg, Karin (1743 - 1756)
Österberg, Lars (1736 - 1738)
Österberg, Lovisa (1821 - )
Österberg, Maja Stina (1812 - 1882)
Österberg, Mårten (1726 - 1726)
Österberg, Noak (1774 - 1784)
Österberg, Per Eric (1841 - )
Österberg, Per (1731 - 1799)
Österberg, Per (1778 - )
Österberg, Petter (1806 - )